Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisine yayın göndermek için:

etku kapak

Eğitim Teknolojisi
Kuram ve Uygulama

Güncel Sayı:

Cilt 5 Sayı 1 - 2015 Kış

 

 

 

 

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi’nin amacı eğitim teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Dergi için eğitim teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar,  yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, değişik yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

Yayın Politikası

Hakemli ve Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır.

Gönderilen makaleler editör incelemesi sonunda uygun bulunursa alan uzmanı iki hakeme gönderilir. Gerektiği durumlarda üçüncü hakemin görüşüne başvurulur.

Yazarlara, en geç kırk beş gün içinde gönderdikleri çalışmaların doğrudan ya da hakem görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilecek düzeltmelerden sonra yayınlanıp yayınlanamayacağına dair bilgi verilir.

Dergiye gönderilen çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve/veya incelenme sürecinde olmaması gerekir.

Hedef Kitle

Derginin hedef kitlesini, eğitim teknolojisi alanında çalışan akademisyenler, lisansüstü öğrenciler, öğretim teknolojilerine ilgi duyan ve kullanan öğretmenler ile devlet veya özel sektörde çalışan eğitim uzmanları oluşturmaktadır.

Taranılan İndeksler

Türk Eğitim İndeksi
Akademia Sosyal Bilimler İndeksi